AD INWESTYCJA Sp. z o.o.

81-363 Gdynia
ul. Starowiejska 41-43
kom: 604 454 600
kom: 604 501 100
kom: 604 501 150
ad@adinwestycja.pl
www.adinwestycja.pl
NIP: 586-210-04-75
REGON: 192880934
rok zał. spółki: 2003
Rejenowy Sąd Rejestrowy
Gdańsk-Północ
VIII Wydział Gospodarczy
KRS nr 0000153948